G-S6JTBJXWV4
40 27 90 63
THERMOBETON

THERMOBETON er en blanding af cement, vand og polystyrenkugler.

THERMOBETON er flydende under udpumpningen. Kan ved optimale forhold betrædes efter ca. 12 timer pga Aalborg Portland basis cement 52,5R og dermed giver en høj styrke.

 

Hvad og hvor anvendes THERMOBETON til: 

- isolering af undergulve

- ved afretning af evt. terrændæk med pilhøjde

- renovering efter gamle strø-gulve

- isolering af etageadskillelser

- opretning og udjævning af store niveauforskelle

- isolering omkring rørinstallationer

- lyddæmpningslag

- underlag for anhydrit- og flydemørtelgulve, klinker og fliser   

- nybyggeri

THERMOBETON´s fordele:

- nem at pumpe ud på svært tilgængelige steder og kan lægges overalt

- istedet for traditionel plade-isolering, nemmere at fylde op mellem rør og slanger

- stor isoleringsevne med fuld tilpasning, ingen tilpasningsrester

- Thermobeton er et let materiale, lav rumvægt og høj styrke (ca. 200kg/m3)

- har lyd- og trinlydsisolerende effekt i etagebyggeri

- brandhæmmende

- tidssparende og nemmere at lægge

- pumpes ind med pumpebil, med stor kapacitet, kun tilkobles vand på pladsen, rækkevidde fra

  pumpebil til udpumpningsstedet på ca. 120m og op til 7.sals højde

Brugervejledning til færdiggulv (kombinationen af Thermobeton og flydemørtel):

Der gøres opmærksom på flydemørtel-gulve kan få kosmetiske revner pga. bevægelser i bygningen under opførslen, støbeskel og udtørringssvind. Samt at der ikke må forekomme kørsel med lifte eller andet tung hjulbelastning uden forudgående skriftlig henvendelse til SLOT ApS først. Udtørringsperioden afhænger af forhold som temperatur og luftcirkulation. Flydemørtel er gangbar ca. 1 døgn efter udlægning.

Hvor der skal lægges fliser/klinker efterfølgende, anbefales det at lægge rionet i, for at undgå/mindske revnedannelser. Ved belægning med flydende gulve såsom træ/laminat, er dette måske ikke nødvendigt (forhør altid ved din gulvleverandør først).

Datablad kan ved forespørgsel rekvireres, Ring på tlf. 40 27 90 63.